Vind de beste dierenverzekering voor je hond of je kat!

Vind de beste dierenverzekering voor je hond of je kat!

Verzekering hond of kat in België

Chien & chat chez le vétérinaire

Vergelijk de prijs van 4 hondenverzekeringen

Bent u op zoek naar een verzekering voor honden of katten die de dierenartskosten in België dekt? Wij hebben voor u vergeleken: SantéVet, Belfius Direct Verzekeringen, Figo en AssuroPoil.

Uw dierenartskosten tot 90% terugbetaald

PROMOTIES

Vergelijk verzekeraars met elkaar!

Advies van de redactie

Welkom op onze vergelijkingssite gewijd aan honden- en kattenverzekeringen in België. Hier vindt u voorbeelden van prijzen, gedetailleerde fiches per maatschappij en vergelijkende tabellen als u twijfelt tussen de ene of de andere. Samengevat, beperken de 4 maatschappijen het maximale jaarlijkse bedrag dat aan u wordt terugbetaald. SantéVet (verzekering van Axa Belgium) of Figo moeten in aanmerking worden genomen als u uw bezoeken aan de dierenarts vergoed wenst te krijgen. Assuropoil ook, maar met een franchise en hogere prijzen. Belfius Direct Verzekeringen vergoedt enkel kosten die hoger zijn dan €150, maar voorziet in hogere jaarlijkse bedragen tegen lagere prijzen en een compensatie bij overlijden of verdwijning van uw huisdier.

Belfius Direct hondenverzekering

Belfius Direct Verzekeringen

Belfius Direct Verzekeringen (ex-Corona Direct) is ideaal voor elk hondenras, inclusief bastaards (zonder ras). Hier is helaas geen verzekering voor katten. Om hiervan te kunnen profiteren, moet een hondenverzekering worden afgesloten voor de 11e verjaardag.

Belfius Direct Verzekeringen biedt 3 soorten formules: brons, zilver en goud.

Brons vergoedt de kosten van dierenartsen en behandeling tot 1.500 €.

Zilver vergoedt de kosten van dierenartsen en behandelingskosten tot €2.500.

Gold vergoedt de kosten van dierenartsen en behandelingskosten tot €3.500.

Deze vergoedingen van kosten van dierenartsen en behandeling in geval van ziekte of ongeval worden vergoed per schadegeval.

U betaalt een franchise of een eigen risico van 20% van de behandelingskosten met een minimum van €150, voor elke schadegeval. Dat wil zeggen, dat Belfius Direct Verzekeringen u voor 80% vergoedt.

Uw hond heeft een wachttijd van drie maanden om te worden vergoed in geval van ziekte en ontwrichting. (Bij een ongeval krijgt u direct een vergoeding).

Terugbetalingen anders dan bij andere maatschappijen:

  • In geval van overlijden als gevolg van ziekte of ongeval
  • In geval van diefstal of verlies
  • Voor berichten bij verdwijning
  • Voor opvangkosten
santéVet Belgie

SantéVet

SantéVet is ideaal voor honden en katten van alle rassen, zelfs katten van andere rassen (gangkatten), omdat het uw bezoeken aan de dierenarts vergoedt. Het enige wat u hoeft te doen, is een foto van uw facturen maken met uw smartphone en deze verzenden via de SantéVet-app. Het sterke punt van SantéVet is hun terugbetaling (via een app) zonder franchise vanaf het 2e bezoek van het jaar aan de dierenarts. Ideaal voor elk honden- en kattenras.

Er zijn drie soorten formules voor u beschikbaar: light, comfort en premium.

Light vergoedt uw rekeningen aan 50% met een jaarplafond van € 1.100 en een jaarlijks eigen risico van € 20 (Preventieforfait is € 20/ jaar).

Confort vergoedt u 70% van uw rekeningen met een jaarlijks plafond van €1.500 en een jaarlijks eigen risico van €40 (Preventieforfait is €50/jaar).

Premium vergoedt uw rekeningen aan 90% met een jaarplafond van € 2.200 en een jaarlijks eigen risico van € 60 (Preventieforfait is € 80 /jaar).

U kunt uw huisdier verzekeren vanaf de leeftijd van twee maanden, zolang de registratie is gedaan voor zijn 5e verjaardag viert, zodat uw hond of kat levenslang verzekerd is (mits het contract elk jaar wordt verlengd natuurlijk).

Uw huisdier wordt binnen een wachttijd van 15 dagen gedekt voor ongevallen, 60 dagen voor ziekten en 6 maanden voor een operatie na een ziekte.

Het preventieforfait kan direct na de aansluiting worden gebruikt.

Figo Pet Belgie

Figo

Figo is een nieuwe verzekeringsmaatschappij voor katten en honden in België, die verzekeringen aanbiedt voor de licentie van haar Nederlands filiaal ‘Veterfina’. Deze bedrijven maken deel uit van de Amerikaanse verzekeraar Petpartners die actief is sinds 2002. Figo biedt een zeer complete dekking aan met een basis terugbetalingsplafond dat hoger is dan bij de concurrenten: € 3.000 /jaar dat u kan uitbreiden tot € 6.000 /jaar, wat eigenlijk onbeperkt is. Figo verzekert honden en katten, ongeacht hun leeftijd en ras, evenals konijnen en papegaaien. U hebt de keuze tussen 3 terugbetalingspercentages van 50% tot 90%, alsook de keuze tussen het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling van 0€ tot 500€. Figo betaalt verder ook terug: kosten voor consultatie en analyse, kosten voor operatie en medicamenten bij de dierenarts (inbegrepen chemotherapie en straling), de plaatsing van de identificatiechip, evenals preventieve zorg ten belope van 75€/jaar (vaccins, parasieten, …) en de kosten voor alternatieve therapieën zoals fysiotherapie, osteopathie, gedragstherapie (medische redenen) homeopathie, acupunctuur enz. SOS-kosten: een budget van 300 € bij verdwijning van uw dier, ambulance of pensionkosten als u gehospitaliseerd moet worden, 3 opties worden aangeboden: sterilisatie (medische reden); opvangkosten na een ongeval en kaakpotie.

Assuro'Poil

AssurO'Poil

AssurO’Poil is een ziektekostenverzekering bestemd voor honden en katten.

U moet de verzekering afsluiten voor hun 10e verjaardag, het is mogelijk om de verzekering vanaf de 2e maand af te sluiten.

Er zijn 5 O' Poil formules om uw huisdier te verzekeren:

De preventieve formule is een optimale dekking bij een ongeval en de chirurgische kosten die ermee gepaard gaan (dekt 80% van de werkelijke kosten).

De integrale formule omvat ongevallen, ziekten, dierenartskosten en vaccinatie, evenals sterilisatie (dekt 80% van de werkelijke kosten).

De comfort formule is de maximale bescherming die de beste dekking garandeert in geval van ziekte en bij een ongeval (dekt 100% van de werkelijke kosten).

De Kat+ formule, ideaal voor appartementskatten of buitenliefhebbers, garandeert dekking in geval van ziekte en ongeval (dekt 60% van de werkelijke kosten).

De formule Hond + kleine of grote honden is de ideale formule voor een optimale dekking in geval van ziekte en een ongeval (dekt 60% van de werkelijke kosten).

Hoe wordt de prijs van de hondenverzekering vastgesteld ?

De prijs van de hondenverzekering varieert afhankelijk van de leeftijd, het ras, de aankoopprijs van een hond en het dekkingsniveau dat u kiest (goud /zilver / brons bij Belfius Direct Verzekeringen, light/comfort/premium bij SantéVet, preventief / integraal / comfort / kat + of hond + bij Assuropoils).

Wat is een hondenverzekering ?

Het is in de eerste plaats een ziekte- en ongevallenverzekering voor honden die in deze specifieke gevallen voornamelijk een deel van de dierenartskosten vergoedt tot een maximum van €2.500 per jaar (of €3.500 per schadegeval bij Belfius Direct Verzekeringen). Uw hond moet zijn elektronische identificatiechip hebben en in orde zijn met zijn vaccinaties. SantéVet en Assuropoils vergoeden ook enkele preventieve zorgen om uw hond gezond te houden maar komen in dit deel op een zeer beperkte manier tussen: van 20 € tot 80 € maximum per jaar. Ook geniet u soms van een dienstverlening bij verdwijning van uw huisdier (zoekkosten), het overlijden (schadevergoeding) of wanneer u het moet laten opvangen omdat u zelf het ziekenhuis in moet.

Welke punten vergelijken bij een hondenverzekering ?

Wachttijd : na het afsluiten van de verzekering worden ongevallen of ziekten pas gedekt na een bepaalde wachttijd (carensperiode).

Eigen risico : het deel van de kosten dat u zelf uit eigen zak moet vergoeden, ook als de schade gedekt is. De formules variëren van 50% tot 90% of zelfs 100% van de vergoeding van de kosten.

Maximale vergoeding : het maximale terugbetaalde bedrag is vaak niet hoger dan € 2.500 of zelfs € 3.500, hetzij per schadegeval, hetzij op jaarbasis.

Erkende dierenarts : controleer of uw dierenarts wordt geaccepteerd door de verzekeringsmaatschappij. Sommige maatschappijen laten u de vrije keuze zolang hij wordt erkend door de Orde van Dierenartsen.

Bijkomende vergoedingen voor preventieve zorg : naast de terugbetaling van onvoorziene dierenartskosten, grijpen sommige maatschappijen ook in bij de preventie van ziekten (vaccins), vaak via een symbolisch pakket dat niet meer dan 100 € per jaar bedraagt.

Bijstand en dekking van zorg in het buitenland : Het gaat om terugbetaling van zorg in het buitenland (bedrag geplafonneerd tot 500 € per jaar max.). Handig als je met je hond op vakantie gaat. Corona dekt uw hond niet buiten België.

Zoekkosten en vergoeding bij overlijden Om uw zoekkosten te compenseren krijgt u een bedrag als uw hond verloren, gestolen of dood is. Je krijgt ook een vergoeding als je hem moet onderbrengen omdat je zelf in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Welke verzekering voor een hond nemen in België ?

De 3 verzekeraars voor honden voorzien over het algemeen 20% van de kosten voor uw rekening en garanderen vergoedingen van maximum € 1.500 tot € 2.500 per jaar naar keuze. De duurste zijn SantéVet en Assuropoils omdat ze ook uw hond in het buitenland dekken en ook zeer kleine gebruikelijke zorgkosten vergoeden.
Belfius Direct Verzekeringen, dat 2 tot 3 keer goedkoper is dan zijn concurrenten, afhankelijk van het ras en de leeftijd van de hond, heeft een andere garantie die bestaat uit het verzekeren van elk schadegeval afzonderlijk door het plafond per schadegeval te bepalen. SantéVet en Assuropoils hanteren globale maximumplafonds per jaar, zelfs als er meerdere verzoeken voor tussenkomst zijn. Welke kiezen? Concreet zal Corona niet voldoende zijn om uw kosten te dekken als uw hond een ziekte heeft of een ongeval dat meerdere jaren veel zorg vereist. Aan de andere kant, als uw hond in hetzelfde jaar een ongeval en een ziekte heeft, zal alleen Corona uw interventieplafonds verdubbelen, omdat hun maximale interventie wordt berekend door de ziekte of een ongeval en niet per jaar.
Nog een verschil: Belfius Direct Verzekeringen, Figo en Assuropoils bieden hulp bij verdwijning van uw hond of zijn overlijden of om hem op te vangen als u in het ziekenhuis ligt. Mogelijke gebeurtenissen: uw hond rent weg, wordt aangereden of overlijdt, in deze gevallen wordt u ook gecompenseerd en geholpen.

Wat is de goedkoopste hondenverzekering ?

De goedkoopste hondenverzekering is veruit die van Belfius Direct Verzekeringen: tot 2 tot 3 keer goedkoper terwijl 80% van de dierenartskosten wordt vergoed (met een plafond per schadegeval). De garanties zijn vergelijkbaar met die van Assuropoils met het verschil dat preventieve zorg niet wordt terugbetaald en dat uw hond niet gedekt is buiten België.

SantéVet biedt garanties die vergelijkbaar zijn met Assuropoils, maar de tarieven zijn hoger, afhankelijk van het ras dan die van Belfius Direct Verzekeringen.

Richtprijzen (oktober 2021) :

  • Corona : van 120€ tot 311€/jaar afhankelijk van het ras en de garanties
  • SantéVet : van 146€ tot 613€/jaar afhankelijk van het ras en de garanties
  • Assuropoils: van 195€ tot 711€/jaar afhankelijk van het ras en de garanties

Wat is de maximale leeftijd om een hond te verzekeren ?

Hondenverzekeraars zijn op dit vlak niet veeleisend.

De maximale leeftijd van uw hond op het moment van de aansluiting.

Belfius Direct Verzekeringen : voor zijn 11e verjaardag
SantéVet : voor zijn 5e verjaardag
Figo : voor zijn Elke leeftijd
Assuropoils : voor zijn 10e verjaardag

Hoe ouder je hond is op het moment van de aansluiting, hoe hoger de premie.