Vind de beste dierenverzekering voor je hond of je kat!

Vind de beste dierenverzekering voor je hond of je kat!

Een hondenverzekering (of kat) betaalt een deel van de dierenartskosten terug bij ziekte of na een ongeval

Voor een dier in goede gezondheid moet u rekenen op ongeveer 500€ per jaar, per dier.

Maar als hij een ongeval heeft of ziek is, kan de factuur zeer hoog oplopen.

Gelukkig bestaan er in België mogelijkheden om zich te verzekeren, ook al zijn ze niet zo talrijk. U vindt daarover gelukkig heel wat informatie op internet. Het is dus mogelijk te vergelijken, maar de eerste indruk volstaat niet altijd. Lees daarvoor verder. Wat er in de basisverzekering zit, zijn de dierenartskosten (facturen en voorschriften voorleggen) na een ongeval of ziekte van uw hond of kat. Daarnaast biedt uw verzekeraar uitbreidingen aan, al dan niet met een extra premie.

Hierbij enkele voorbeelden:

Mist een veel hogere premie betaalt de hondenverzekering van AssurOpoil niet enkel de dierenartskosten na een ongeval of ziekte terug, maar ook de apotheekkosten, uiteraard na de verantwoording van de dierenarts.

De ene verzekeraar is de andere niet …

Corona direct is helemaal niet duur. Maar het aangeboden contract is ook vrij beperkt, vergeleken met andere verzekeraars in bepaalde omstandigheden.

Verklaring: Dat komt door zijn vaste interventieplafonds, die per schadegeval worden bekeken en niet per jaar zoals bij de andere verzekeraars. Daardoor is het financiële risico van Corona veel lager. Om het recht uit te oefenen tot het toegestane plafond vergoed te worden, moet een nieuwe ziekte of ongeval vastgesteld worden. Als uw hond een langdurige of chronische ziekte heeft opgelopen die langdurige zorgen nodig maakt, zal Corona Direct u enkel het maximum voorziene bedrag voor die schade, voor die bepaalde ziekte uitkeren. Daarboven zal het op uw kosten zijn.

Bij een andere verzekeraar wordt bijvoorbeeld het interventieplafond van 1.500 € per jaar bekeken. Dat wil zeggen dat bij het begin van elk nieuw verzekeringsjaar indien nodig opnieuw 1.500 € wordt uitbetaald voor de volgende 12 maanden voor dezelfde ziekte.

Het is aangewezen het dier te verzekeren als het in goede gezondheid verkeert:

De verzekeraars komen niet tussen voor een ongeval dat plaatsvond of een ziekte die vastgesteld werd voor de datum waarop het contract werd ondertekend. Bij twijfel zal de verzekeraar de dierenarts contacteren om de datum van de diagnose te weten te komen.

Daarom is bij de afsluiting van het contract “hondenverzekering” een carenstijd (een wachttijd waarin niet wordt uitbetaald) voorzien voor uw hond of kat. Mocht er in de loop van het contract nood zijn aan een grotere terugbetaling door de gezondheidstoestand van het dier, kan u mits betaling van een hogere premie opteren voor een andere formule die uw verzekeraar aanbiedt. Alle contracten die wij hier voorstellen hebben 3 verschillende formules.

Uw dierenartskosten tot 90% terugbetaald